Naušnice bribirske kneginje

Primjer zlatarskog umijeća

Naušnice bribirske kneginjeBribirska tvrđava bila je sjedište Šubića, hrvatskih knezova i banova, a u njenoj neposrednoj blizini, u zaseoku Vrbica, nađene su srednjovjekovne naušnice. Zbog njihove visoke povijesne i estetske vrijednosti odlučili smo ih interpretirati korištenjem srebra, visoko cijenjenog materijala trajne vrijednosti.

Ovakve naušnice su u srednjevjekovnom razdoblju nosile žene visokog roda, plemkinje, a za ove se pretpostavlja da su pripadale jednoj kneginji.

I danas, kao i u vrijeme njihova nastanka, između 10. i 12. stoljeća, izraditi ovakvu vrhunsku rukotvorinu snažne umjetničke inspiracije iziskivalo je iznimno znanje i trud majstora zanata. Te su trodijelne naušnice odražavale vrhunac zlatarskog umijeća: kompliciranim i delikatnim postupkom bilo je potrebno tri jagode spojnicama i polukružnom žicom sjediniti u jednu cjelinu te ih ukrasiti mnoštvom granula jednakih veličina.

Kako bi se postigla funkcionalnost predmeta, jagode su spojene pomoću zakrivljenih kaskadnih traka, čime je dobiven skladan geometrijski oblik te čvrstoća i kompaktnost naušnica u cjelini. Taj je umjetnički predmet plemkinjama uvećavao ljepotu i gracioznost, a danas djevojkama i ženama donosi jedinstveni duh dvorske elegancije.

Naušnice bribirske kneginje

Naušnice bribirske kneginje