Poklon bon

POKLON BON

Izdavatelj poklon bona je Zaks d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Klaića 23 (u nastavku Izdavatelj). Ovim općim uvjetima poslovanja Izdavatelj određuje prava i obveze pri korištenju poklon bona. Ovi opći uvjeti obvezujući su za Izdavatelja kao i svakog Korisnika poklon bona pri korištenju poklon bona koje uključuje uplate sredstava za poklon bon kao sredstvo plaćanja pri kupnji. Preuzimanjem poklon bona Korisnik prihvaća ove opće uvjete poslovanja.

Korištenje poklon bona

1. Poklon bon je sredstvo plaćanja u papirnatom obliku, opremljen jedinstvenim identifikacijskim brojem (EAN kodom). Izdavatelj ga izdaje uz uplatu sredstava koju vrši i čiju visinu određuje Korisnik i u skladu s općim uvjetima obvezan ga je prihvatiti kao sredstvo plaćanja za robu koja se prodaje u odredenim poslovnicama Izdavatelja.

2. Izdavatelj poklon bona za koji se vrši uplata sredstava i koja služi kao sredstvo plaćanja u kunama je društvo Zaks d.o.o., Ulica Vjekoslava Klaića 23, Zagreb.

3. Poklon bon može se koristiti isključivo u poslovnicama Izdavatelja u Republici Hrvatskoj.

4. Poklon bon s uplaćenim iznosom predstavlja sredstvo plaćanja.

5. Poklon bon mogu preuzeti fizičke i pravne osobe.

6. Pri uplati sredstava na poklon bon, Korisniku se ne odobravaju popusti.

7. Najniži mogući iznos uplate na poklon bon je 100,00 kn.

8. Kupnja poklon bona može biti na obročnu otplatu prema uvjetima o mogućnosti plaćanja istaknutim na www.zaks.hr. Kupnja poklon bona nije moguća uz odgodu plaćanja.

9. Iznos na poklon bonu važeći je 12 mjeseci od datuma uplate iznosa, nakon proteka od 12 mjeseci od uplate nepotrošeni iznos na poklon bonu nije moguće iskoristiti.

10. Nije moguće zbrajanje i isplaćivanje kamata na uplaćeni iznos na poklon bonu.

11. Ukupan uplaćen iznos na poklon bonu nije moguće koristiti višekratno.

12. Nije moguća isplata već uplaćenog novčanog iznosa na poklon bonu.

13. Obveza Izdavatelja poklon bona nastaje u trenutku kada Korisnik uplati iznos na poklon bon. U slučaju gubitka, krađe poklon bona ili oštećenja koje onemogućuje korištenje poklon bona, Zaks d.o.o. nije dužan isplatiti odštetu Korisniku poklon bona. Izdavatelj može odbiti poklon bon ako utvrdi da je poklon bon krivotvoren ili da je njegova valjanost istekla ili da je poklon bon tako uništen da je nemoguće utvrditi njegov sadržaj. Izdavatelj nije dužan provjeravati identitet donositelja poklon bona pri njegovom korištenju. Izdavatelj ne odgovara za gubitak poklon bona niti se može tražiti poništenje izgubljenog/ukradenog poklon bona. Obveza Izdavatelja poklon bona prestaje u trenutku kada ga Izdavatelj prihvati kao sredstvo plaćanja za robu istekom valjanosti poklon bona ili ako poklon bon postane nevažeći zbog bilo koje od okolnosti iz ovih općih uvjeta.

14. Realizacija poklon bona je moguća samo uz fizičko predočenje poklon bona, s time da se Korisnik poklon bona pritom nije dužan identificirati.

15. Korisnik uplatom iznosa prihvaća Opće uvjete poslovanja s poklon bonom te se smatra da je s istima upoznat.

Obveze imatelja poklon bona

16. Korisnik poklon bona može koristiti poklon bon u bilo kojoj poslovnici Izdavatelja u Republici Hrvatskoj - popis poslovnica. Izuzetak su poslovnice Zaks Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 1 i Zaks Zagreb Masarykova 9. 

Korisnik poklon bona kupljenog u poslovnici Zaks Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 1, može koristiti poklon bon isključivo u navedenoj poslovnici. 

Korisnik poklon bona kupljenog u poslovnici Zaks Zagreb Masarykova 9, može koristiti poklon bon isključivo u navedenoj poslovnici. 

17. Korisnik poklon bona može koristiti poklon bon samo tako da ga priloži Izdavatelju kao sredstvo plaćanja prilikom kupnje robe. U slučaju da je vrijednost kupnje viša od vrijednosti iznosa na poklon bonu, Korisnik poklon bona mora doplatiti razliku. Vrijednost kupnje, ne može biti niža od vrijednosti iznosa na poklon bonu. 

Ostale odredbe

18. Na poklon bonu nije dozvoljeno išta pisati, brisati, precrtavati ili popravljati. U suprotnom poklon bon će se smatrati nevažećim.