Aktualne vijesti

23.12.2015

Zasjajte u Novoj godini

1. Opće odredbe 

Ovim se pravilima određuju pravila i uvjeti sudjelovanja u kreativnom natječaju „Zasjajte u Novoj godini“ (u nastavku: kreativni natječaj) koji organizira Zaks (u nastavku: organizator).


Svrha kreativnog natječaja promocija je Zaks nakita i satova.


Kreativni natječaj traje od 23. prosinca do 31. prosinca na Facebook stranici Zaksa (
https://www.facebook.com/Zlatarne.Zaks/?ref=hl)
Svaka osoba može više puta sudjelovati u kreativnom natječaju, ali ima pravo samo na jednu nagradu.


2. Tijek kreativnog natječaja i uvjeti sudjelovanja

U kreativnom natječaju mogu sudjelovati sve punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje su korisnici Facebooka i koji prihvate pravila Facebooka za kreativni natječaj, te uvjete sudjelovanja u kreativnom natječaju objavljene na stranici Zaksa na Facebooku (https://www.facebook.com/Zlatarne.Zaks/?ref=hl) i na stranici www.zaks.hr 


Da bi sudjelovali u kreativnom natječaju korisnici Facebooka moraju na Facebook stranici Zaksa ispod objave za kreativni natječaj, ostaviti komentar i fotografiju komada nakita 
koji je njima ili s kojim su nekome izvukli osmijeh na lice.


Svaki korisnik Facebooka može više puta sudjelovati u kreativnom natječaju šaljući svoj komentar i fotografiju, a organizator će na kraju natječaja sa stručnom komisijom odabrati pet (5) najkreativnijih, odnosno najboljih odgovora. 


Korisnik unutar kreativnog natječaja ne smije ponavljati komentar i fotografiju, već svakom novom prijavom mora objaviti novi materijal (komentar i fotografiju):

- U obzir uzimamo samo fotke koje zalijepite u komentar ispod ove objave

- Fotka mora sadržavati neki naš komad nakita

- U obzir uzimamo samo fotke u čijem opisu stoji #zazeliZauvijek

- Dobitnike bira povjerenstvo sastavljeno od 3 člana


Organizator pridržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj. Autoru takvog sadržaja onemogućit će se daljnje sudjelovanje u kreativnom natječaju.


Svaki sudionik kreativnog natječaja svojim sudjelovanjem prenosi na organizatora prava korištenja sadržaja (komentara i  fotografija) bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvaća prava objave, kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u promotivnu svrhu po nahođenju organizatora.


Moguće troškove sudjelovanja (pristup internetu) snose sudionici kreativnog natječaja.


Smatra se da svaki sudionik sudjelovanjem (objavom komentara i fotografije) potvrđuje da je upoznat s ovim pravilima kreativnog natječaja i uvjetima sudjelovanja u kreativnom natječaju.


U kreativnom natječaju ne smiju sudjelovati zaposleni u tvrtki organizatora, zaposleni u tvrtkama koje na bilo koji način sudjeluju u izvedbi kreativnog natječaja ili su na bilo koji način povezani s poslovanjem organizatora, kao ni članovi njihove uže obitelji. 

 


3. Nagrade 
1 x Zaks narukvica
5 x Zaks naušnice


Nije moguća zamjena nagrada, isplata u gotovini ni prijenos na treću osobu.


4. Odabir, objava i obavještavanje nagrađenih

Najkasnije do 31. prosinca organizator kreativnog natječaja će s komisijom od pristiglih korisničkih materijala (komentar i fotografije) odabrati 5 najkreativnijih. 


Organizator će imena i prezimena dobitnika (u obliku u kojem su navedeni na Facebook profilu) objaviti najkasnije u roku od tri radna dana od dana odabira na Facebook stranici Zaksa.
Organizator će, najkasnije u roku od 10 dana od objave dobitnika, poslati dobitnicima obavijest putem Facebook stranice. Dobitnici moraju u roku od 7 dana od primitka obavijesti poslati svoje osobne podatke organizatoru.

U slučaju da dobitnik organizatoru ne pošalje potrebne podatke, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada se neće dodijeliti.


U slučaju da poslani osobni podaci dobitnika nisu potpuni, organizator može odbiti dodijeliti nagradu.


5. Preuzimanje nagrade
Dobitnici će u obavijesti o primitku nagrade dobiti i informacije o načinu preuzimanja nagrade.


6. Sigurnost podataka
Sudionici kreativnog natječaja ovlašćuju organizatora da, do opoziva sudionika, obrađuje osobne podatke sudionika natječaja, u svrhu obavještavanja o kreativnom natječaju i u marketinške svrhe organizatora kreativnog natječaja.


Organizator se obvezuje da osobne podatke neće slati trećim osobama, osim ako je to potrebno radi provođenja kreativnog natječaja.


7. Odgovornost 
Organizator ne preuzima odgovornost za:

-     bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta kreativnog natječaja od strane sudionika u kreativnom natječaju ili trećih osoba,
-     neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u kreativnom natječaju,
-     (ne)funkcioniranje društvene mreže Facebook na stranici Zaksa te posljedice (ne)funkcioniranja, bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja,
-     (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u kreativnom natječaju.


Organizator se obvezuje da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima.


8. Završne odredbe
Sudionici kreativnog natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa sudjelovanjem u kreativnom natječaju (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u kreativnom natječaju u skladu s uvjetima sudjelovanja).

U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja, sudionik natječaja dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Facebook profilu, softver na društvenoj mreži Facebook i drugo, a za koje komunikacijske kanale su sudionikovi kontakti dostupni organizatoru sa sudionikovog Facebook profila ili iz prihvaćanja aplikacije kreativnog natječaja.


Sve pritužbe i reklamacije sudionika natječaja rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika natječaja. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.


Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u kreativnom natječaju. O svim promjenama i novostima organizator će sudionike obavijestiti na stranici Zaksa na Facebooku.

 


Kreativni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.